Basic Life Support

Wat is reanimatie? Bij een circulatiestilstand pompt het hart het bloed niet meer rond. Daardoor worden de lichaamcellen niet meer van zuurstof voorzien en sterven de weefsels vlug af. Enkele oorzaken van een circulatie stilstand zijn:

 • Hartinfarct
 • Overmatig bloedverlies
 • Elektriciteitsongeval

Reanimatie is het kunstmatig in stand houden van de vitale functies, waaronder de ademhaling en circulatie, waarbij getracht wordt te verhinderen dat klinisch dood slachtoffer overgaat in biologische dood. Voor de ontwikkeling van een methode waarmee de resultaten van reanimatie van mensen met plotselinge hartstilstand kunnen worden geëvalueerd en verbeterd zijn in 1990 richtlijnen opgesteld. Hierin wordt de reanimatieprocedure opgedeeld in een aantal opvolgende, kritische perioden die zo snel en efficiënt mogelijk in elkaar over moeten gaan (chain of survival). Het gaat in deze ‘overlevingsketen’ om vier belangrijke elementen:

 • Snel alarmeren van ambulancehulp
 • Snel beginnen met de elementaire reanimatie (BLS)
 • Vroeg defibrilleren (AED)
 • Snel beginnen met voorgezette reanimatiebehandelingen (ALS)

In augustus 2000 verschenen er nieuwe internationale richtlijnen op het terrein van reanimatie en spoedeisende hulp. Vertegenwoordigers van alle continenten hebben aan de samenstelling van deze richtlijnen gewerkt. De ‘International Guidelines 2000 for CPR’ zijn het resultaat van wetenschappelijke toetsing en classificering van alle aspecten van reanimatie in de meest ruime zin. In veel landen ging men volgens de bestaande richtlijnen en lesboeken aan de internationale richtlijnen toetsen. Ook in Nederland hebben de verschillende vooraanstaande organisaties zich geconformeerd met deze richtlijnen.

De Nederlandse Reanimatie Raad speelt hierin een belangrijke rol.

PBLS

Doel van de cursus

 • Het leren observeren en beoordelen van de vitale levensfuncties bij baby’s, peuters en kleuters
 • Het aanleren van de ABC-methodiek bij baby’s, peuters en kleuters in levensbedreigende situaties
 • Het aanleren van de levensreddende handelingen bij baby’s, peuters en kleuters
 • Het leren toepassen van reanimatie technieken bij baby’s, peuters en kleuters

Bij deze cursus is enige kennis van eerste hulp bij ongelukken wel gewenst. Ook is een diploma reanimatie aan te bevelen.

Cursusinhoud

 • Anatomie en fysiologie van bewustzijn, ademhaling en circulatie bij kinderen.
 • Problemen met/stoornissen in het bewustzijn, ademhaling en circulatie bij kinderen.
 • Stabiele houding, stabiele zijligging.
 • Behandeling van verslikking.
 • Toepassen van beademing en hartmassage bij baby’s, peuters/kleuters en evt. grotere kinderen tot 12 jaar.

Doelgroepen

 • Kraamverzorgenden, ziekenverzorgenden, verpleegkundigen etc.
 • Leden van andere EHBO verenigingen.
 • Ouders, leerkrachten, en begeleiders van kinderen.

Cursusduur

De cursus baby/kinderreanimatie duurt 2½-3 uur. De cursus kan zowel ’s morgens, ’s middags, als ’s avonds op locatie gegeven worden.

Certificering

Na het volgen van deze cursus en het goed kunnen toepassen van de levensreddende handelingen en reanimatie, ontvangt de cursist een bewijs van deelname in de vorm van een certificaat. De geldigheidsduur van dit certificaat is 1 jaar. Minimaal 1 herhalingsles per jaar is nodig om het certificaat geldig te houden.

Bekijk het volledige cursusaanbod