Eerste hulp

Eerste Hulp

Jaarlijks raken 830.000 mensen ernstig gewond bij een privé- , sport- of verkeersongeval. Wanneer elke seconde telt, kunnen omstanders het verschil uitmaken tussen leven en dood. Goed opgeleide en getrainde eerste hulpverleners weten hoe zij moeten handelen bij ongevallen en acute ziekten. Thuis, onderweg, op school of op het werk, kunnen eerste hulpverleners slachtoffers adequaat behandelen in afwachting van professionele hulp.

Goede eerste hulpverlening begint bij een goede opleiding. Elke goede opleiding begint bij een goede instructeur. Moderne lesmethoden en -middelen, lesstof van officieel erkende instanties, regelmatige herhalings- en bijscholingscursussen dragen bij tot het best haalbare resultaat: optimaal geschoolde en getrainde eerste hulpverleners.

Wat wordt er in de cursus behandeld?

 • Eerste hulp verlenen: vijf belangrijke punten
 • Schakels in een keten: de vitale functies
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • (Gedeeltelijke) afsluiting van de luchtweg
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Stoornissen in de bloedsomloop (met reanimatie)
 • Plaatselijk letsel
 • Warmteletsels
 • Koudeletsels
 • Vergiftigingen
 • Elektriciteitsletsels
 • Verband en hulpmiddelen
 • Het menselijk lichaam

Eerste hulp aan kinderen

Deze cursus is speciaal bedoeld voor iedereen die frequent omgaat met kinderen. Allereerst de ouders, opa en oma en de rest van de familie. Maar ook de oppasmoeder, de medewerkers van het kinderdagverblijf en de school. Een kind is niet de verkleinde versie van de volwassene. Eerste hulp aan kinderen vraagt om een eigen aanpak, zowel in de benadering als de behandeling van het kind. In deze cursus gaan we daar uitgebreid op in, want een ongeluk zit helaas in een klein hoekje.

 • Jaarlijks lopen 850.000 kinderen onder de 15 jaar letsel op door ongevallen. Dat zijn er ca. 2300 per dag.
 • Meer dan 500.000 ongevallen gebeuren thuis (door spelen,vallen).
 • 200 kinderen overlijden aan de gevolgen van deze ongevallen.
 • 140.000 kinderen moeten naar het ziekenhuis voor behandeling.
 • Hiervan 2000 als gevolg van het innemen van giftige stoffen (medicijnen / huishoudelijke middelen).
 • 295.000 lopen sportblessures op,waarvan 120.000 kinderen naar het ziekenhuis moeten.
 • Bij verkeersongelukken zijn ca. 35.000 kinderen betrokken waarvan er 130 overlijden.

Wat wordt er op de cursus behandeld?

 • Het kind en zijn omgeving
 • Eerste hulp verlenen: 5 belangrijke punten
 • Preventie: maatregelen om de veiligheid van het kind te vergroten
 • Kindermishandeling en eerste hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Stoornissen in bloedsomloop
 • Ernstige uitwendige bloedingen
 • Shock
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Kneuzing en verstuiking
 • Oogletsel
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Koudeletsels
 • Warmteletsels
 • Kleine ongevallen
 • Plotseling optredende ziekteverschijnselen
 • Verband en hulpmiddelen

In deze cursus leren wij u hoe u uw eigen of andermans kinderen kunt helpen in een noodgeval. Van een kleine kniewond na een val tot de meest serieuze verwondingen. Als ouder wil je er niet aan denken, maar toch zijn er jaarlijks vele gevallen van ernstig letsel bij kinderen. Het vallen van de trap of speeltoestel, een elektrische schok, brandwonden etc. Het zijn helaas ernstige gevallen die nog veel te vaak voorkomen.
Deze cursus leert u niet alleen alerter te worden op mogelijke gevaren maar we leren u uiteraard ook hoe u een kind in een noodsituatie kunt benaderen, helpen en verzorgen.

Bekijk het volledige cursusaanbod